اینجا یک خاطره ی دور است ؛

اینجا یک خاطره ی دور زنده است ؛

اینجا برف هم که ببارد رد پای یک خاطره ی دور پاک نمی شود ؛

اینجا هر چقدر هم که سرد شود یاد یک خاطره ی دور یخ نمی زند ؛

اینجا من خودم را ، هر شب و هر شب ، با خیال یک خاطره ی دور دلگرم می کنم ؛

اینجا ...

/ 26 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

امیر^^حقیقت عشق^^

[گل]____________ ___[گل]_________ ______[گل]______ _________[گل]___ _____________[گل] _________________[بوسه] حقیـــــقت عــــــــشق______[بوسه] _____________[گل] ________[گل]____ ______[گل]______ _____[گل]_______ [گل]___________

نانی آزاد

تنها برای اینکه بدانی آمدم خواندم رفتم رویای من معیوب است. مثل آن بلور ترک برداشته است که حیفم آمد توی سطل آشغال بریزم ولی می دانم که دیگر به درد نمی خورد. از کتاب " پرنده من "-" فریبا وفی [گل]

روزهای ابری

جملگی در حكم سه پروانه‌ایم در جهان عاشقان، افسانه‌ایم اولی خود را به شمع نزدیك كرد گفت: آی، من یافتم معنای عشق دومی نزدیك شعله بال زد گفت: حال، من سوختم در سوز عشق سومی خود داخل آتش فكند آری آری این بود معنای عشق ... ممنون که سر زدین[گل]

آفتاب مهربانی

سلام خدا یا امام زمان؟؟؟ با یه سوال جدید به روزم و منتظر حضور گرم شما