تو را گم کرده ام امروز

و حالا لخظه های من

گرفتار سکوتی سرد و سنگین است

و چشمانم که تا دیروز

به عشقت میدرخشیدند

نمی دانی چه غمگین است

چراغ شب بود برایم چشمهای تو

نمیدانم چه خواهد شد

پر از دلشوره ام

بی تاب و دلگیرم

کجا ماندی

که من بی تو...

هزاران بار در هر لحظه میمیرم

 

/ 8 نظر / 9 بازدید
نانی آزاد

بزرگ باش! نه در زبان مردمان؛ که روزگار ، مجیزگو ، بسیار دارد ! بزرگ باش در ذهنشان؛ اندیشه ها، صریحند و راست گفتار !

روزهای ابری

خیلی سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری سلام دوست عزیز اپم و بازم منتظر حضور گرمتون هستم[گل][گل][گل]

سرو ناز شیراز

پسر به دختر گفت اگه یک روز به قلب احتیاج داشته باشی اولین نفری هستم که میایم تا قلبم را با تمام وجود م تقدیمت کنم دختر لبخندی زد و گفت تشکر . تا اینکه یک روز ان اتفاق افتاد. صحت دختر خوب نبود… نیاز فوری به قلب داشت. از پسر هیچ احوالی نبود… دختر با خودش می گفت: میفهمی که من هیچ وقت نمی گذاشتم تو قلبت را به من بدهی و به خاطر من خودت را فدا کنی … ولی این بود ان حرفایت؟ حتی برای دیدنم هم نیامدی … شاید من دیگه هیچ وقت زنده نباشم … آرام گریست و دیگر هیچ چیز نفهمید… چشمانش را باز کرد دکتر بالای سرش بود. به دکتر گفت چه اتفاقی افتاده؟ دکتر گفت: نگران نباشید پیوند قلب تان با موفقیت انجام شده .شما باید استراحت کنید… در ضمن این نامه برای شماست دختر نامه را برداشت اثری از اسم روی پاکت دیده نمی شد بازش کرد درون ان چنین نوشته بود سلام عزیزم فعلا که این نامه را می خوانی من در قلب تو زنده ام.از دستم ناراحت نباش که برایت سر نزدم .چون می فهمیدم اگه بیایم هرگز نمی گذاری که قلبم را برایت بدهم.. پس نیامدم تا بتوانم این کار را انجام بدهم… امیدوارم عملیات موفقیت امیز باشه( عاشقتم تا بینهایت) دختر نمی

امیر^^حقیقت عشق^^

باسلام وتشکر به دوست گرامي که در تلاش خود در نظريه وبلاگم ان را به مرز21000رسونيد .سپاسگزارم ----------------------[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] -------------[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ---------[گل][گل][گل][گل][گل][گل] -----[گل][گل][گل][گل] -[گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] ..haghighateeshgh..... [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] حقيــــــقت عــــــــشق [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــ

امیر^^حقیقت عشق^^

باسلام وتشکر به دوست گرامي که در تلاش خود در نظريه وبلاگم ان را به مرز21000رسونيد .سپاسگزارم ----------------------[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] -------------[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ---------[گل][گل][گل][گل][گل][گل] -----[گل][گل][گل][گل] -[گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] ..haghighateeshgh..... [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] حقيــــــقت عــــــــشق [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــ

امیر^^حقیقت عشق^^

باسلام وتشکر به دوست گرامي که در تلاش خود در نظريه وبلاگم ان را به مرز21000رسونيد .سپاسگزارم ----------------------[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] -------------[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ---------[گل][گل][گل][گل][گل][گل] -----[گل][گل][گل][گل] -[گل][گل][گل][گل] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] ..haghighateeshgh..... [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] حقيــــــقت عــــــــشق [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم[گل] [گل]___ آپـــــــــــــــــــــــ