دوست ندارم ساکت بمانی ولی سکوتت را دوست دارم

یک لحظه ... زندگی تو از دست می رود

وقتی کسی که هستی تو هست می رود

 

شاید که اندکی بنشیند کنار تو

اما کسی که بار ِ سفر بست می رود

 

آنکس که دل بریده ، تو پا هم ببرّی اش

چون طفلی از کنار تو با دست می رود

 

رفتن همیشه راه ِ رسیدن نبوده است

گاهی مسیر جاده به بن بست می رود

/ 3 نظر / 30 بازدید
فهیم

[لبخند] مثل همیشه بسیار زیبا [گل]

جوجوطلا

شاید این بن بست راه جدیدی باشد در زندگی.